Avanceret testanlæg og udviklingsværksted


Dahl Engineering opførte i 2005 en fabriksbygning på 900 kvm., der rummer Danmarks eneste testanlæg til dynamiske afprøvninger (crash tests), et hydraulisk trækprøvningsanlæg samt prototypeværksted og produktionslokaler til forskning, produktudvikling og fremstilling. I 2006 blev fabriksbygningen udvidet med yderligere 270 m² og igen i 2011, hvor en tilbygning på godt 400 m² blev taget i brug.Dahl Engineering er anerkendt af Færdselsstyrelsen som prøvningslaboratorium i Danmark. Certificeringstests i henhold til EU direktiver og internationale sikkerhedsstandarder på området, overvåget af det akkrediterede prøvningsinstitut, TÜV Rheinland, kan også foretages på virksomhedens testanlæg.

Daværende Skatteminister Kristian Jensen på besøg hos Dahl Engineering. Også daværende transportminister Flemming Hansen har glædet firmaet med et besøg, her på transportmessen. Trykprøvning af varerumsadskillelse, i henhold til DIN norm 75410-3, i adskillelsens beskyttelseszone Eksempel på diagonal trækprøvning af surringspunkter i henhold til DIN norm 75410-3


Testkøretøj monteret på crash-test slæde klar til test i henhold til EU direktiv 74/408 - 96/37

Test af sikkerhedsseleforankringer i henhold til EU
direktiv 76/115 - 96/38

Udsnit af tilgængelige crash-test dukker Trykprøvning af varerumsadskillelse i henhold til DIN norm 75410-3 Eksempel på lodret trækprøvning af surringspunkter i henhold til DIN norm 75410-3