Trafikstyrelsen tilbagekalder ulovligt fastspændingsudstyr til børn.

Trafikstyrelsen har udsendt en meddelelse hvori der advares om , at der sælges og anvendes ulovligt fastspændingsudstyr til børn:

 

Trafikstyrelsen har modtaget indberetning om, at der sælges og bruges ikke godkendt sikkerhedsudstyr til fastspænding af børn i bl.a. busser der bruges til kørsel med børnehavebørn.
Eksempler på ikke godkendt sikkerhedsudstyr til fastspænding af børn er generationssele, clips til føring af selegjord og seleholder:


Udstyr skal ifølge Bekendtgørelse 357 af 19/4 2006 om krav til sik-kerhedsudstyr for børn i biler være godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ 44.03 eller direktiv 77/541/EØF (eller senere tilpasnin-ger af regulativ eller direktiv).
Korrekt mærkning af udstyr kan se således ud, hvor man skal være opmærksom på, at der skal være en angivelse af barnets vægt, og at de to første tal i godkendelsesnummeret skal være 03 eller 04:

Ib Rasmussen, kontorchef i Trafikstyrelsens Biltekniske kontor oply-ser, at Trafikstyrelsen på baggrund af indberetningerne om brug af det ulovlige udstyr har indledt en undersøgelse af markedet for fast-spændingsudstyr:


”Det er forhandlerens ansvar at sikre sig, at produkterne overholder de gældende sikkerhedskrav. I de tilfælde hvor det kan konstateres, at der er solgt ikke godkendt udstyr, har Trafikstyrelsen nu påbudt, at udstyret kaldes tilbage”, siger Ib Rasmussen. Han tilføjer, at Trafik-styrelsen samtidig vil anmode alle synsvirksomheder om at være op-mærksomme på forholdet i forbindelse med syn.
Ydermere opfordrer Trafikstyrelsen både ejere og brugere af f.eks. børnehavebusser til at kontrollere, at sikkerhedsudstyret til fastspæn-ding lever op til de sikkerhedsmæssige krav. Her skal man se efter mærkningen som beskrevet ovenfor.
” Er udstyret ikke godkendt, bør børnehavebussen ikke bruges til transport af børn, før end den har fået monteret godkendt udstyr”, siger Ib Rasmussen.
Yderligere information
Kontorchef Ib Rasmussen
Telefon: 20 19 69 14