Nye fokusområder for sikkerhed

Udviklingen indenfor automobil sikkerhed står aldrig stille,og nye temaer dukker hele tiden op. Mange kørestole og hjælpemidler er i dag ikke konstrueret til at kunne modstå belastningen ved et trafikuheld. For kørestolsbrugere der transporteres i bil, betyder det en væsentlig sikkerhedsrisiko, som der indtil nu kun har været begrænset fokus på. Efter vedtagelse af et EU direktiv (2007/46) om indførelse af godkendte sikkerhedsseler til kørestolsbrugere i biler, er problemet med kørestoles holdbarhed under et trafikuheld nu blevet højaktuel.

Et andet område med øget fokus er varebiler. Test af en varerumsadskillelse og surringspunkter kan afgøre om disses konstruktion og fastgørelse er forsvarlig, så chaufføren ikke får pakkerne i nakken under en opbremsning eller et uheld. Det er ekstremt vigtigt at gods surres fast, da gods i tilfælde af et uheld ellers ville kunne brase igennem varerumsadskillelsen, med risiko for alvorlig personskade på chaufføren til følge.

Den nye DIN norm 75410-3, tager hånd om denne problemstilling, og forudsætter styrke afprøvning af såvel varerumsadskillelsen og dennes montering samt surringspunkterne i vognbunden. Dahl Engineering kan tilbyde test af varerumsadskillelser og surringspunkter i henhold til den nye DIN norm, med vores til formålet nyopbyggede testmaskine.


Dahl Engineering har med over 19 års erfaring inden for udvikling, sikkerhedstest og produktion af automobiludstyr en omfattende viden på dette område.

Som underleverandør af komponenter kan vi også tilbyde et tæt samarbejde omkring udvikling og test/godkendelse af komponenterne i den helhed, hvori de skal anvendes.

 

 

Klik her for at læse bogen - Sikkerhedsstander og Testprocedurer

Trækprøvning af forankringer til kørestol.Crash-test i henhold til ISO 10542.Trykprøvning af varerumsadskillelse, i henhold til DIN norm 75410-3, i adskillelsens beskyttelseszone.