Crash-test i henhold til ISO 7176-19 - af el-kørestol med 4 p. fastspænding

Fastspændingsstroppernes forankringspunkter løsrives fra kørestolens rammekonstruktion - kørestol og bruger kastes som konsekvens heraf igennem luften. Bemærk at sikkerhedsselen, inden den brister, skærer med en voldsom kraft ind i testdukkens mave region.

Kørestolens forankringspunkter måtte forstærkes.

 

Share