Hybrid Seat ...nu også uden afgift!


Tirsdag d. 11.05.2010 blev Dahl´s Hybrid Seat gennem en ændring i registreringsafgiftsloven fritaget for afgift. Lovændringen som blev enstemmigt vedtaget af folketinget, medfører at køretøjers afgiftspligtige værdi nedsættes med 6000,- kr. pr. sæde med integreret barnestol.

Se loven her